Colofon

Colofon

Colofon
Hoewel er alles aan wordt gedaan om de informatie op deze website actueel en correct te houden, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van deze site, dan wel directe en/of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan, van en door wie dan ook.

Er kunnen geen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze site. Overname van het logo en overige huisstijlelementen van Leesclub Roosendaal is niet toegestaan.

Links
Ten behoeve van de gebruikers van onderhavige site, hebben wij internetlinks opgenomen naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites.

Auteursrechten/Privacy
Hoewel de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht in het controleren op de juistheid van de gepubliceerde gegevens op de aanwezigheid van auteursrechten en op de bescherming van privacy, kan het voorkomen dat u van mening bent dat informatie niet, of niet op deze wijze, op de website mag worden opgenomen. In dat geval kunt u per email contact opnemen met de webmaster. Wij zullen indien nodig daarna zo snel mogelijk de informatie aanpassen dan wel verwijderen.

Webmaster : ElwicSoft Roosendaal 

Afsluiting
Voor overige vragen en/of opmerkingen kunt u schriftelijk met ons contact opnemen door middel van onderstaande mail.

Leesclub Roosendaal