Analyse van het boek

 1. Wat voor een soort boek is het?
 2. Vanuit welke persoon of personen is het verhaal geschreven? Door wiens ogen zie je de gebeurtenissen? Wat is het effect van deze manier van (be)schrijven?
 3. Wie is het hoofdpersonage in het boek? Beschrijf zijn/haar karakter. Maakt hij/zij een ontwikkeling door in het boek? Vinden je dit een geloofwaardig personage?
 4. Welk personage boeide het meest? Waarom?
 5. Waar en wanneer speelt het verhaal zich af? Welke periode bestaat het boek ongeveer?
 6. Wordt het verhaal chronologisch verteld of maakt de auteur tijdssprongen? Wat is het effect van deze manier van schrijven?
 7. Wat is het thema van het boek?
 8. Waarop slaat de titel van het boek?
 9. Vind je het boek spannend of saai? Hoe komt dat?
 10. Heb je iets van het boek geleerd? Wat?
 11. Heb je al eerder boeken over dit thema gelezen? Is dit boek mooier of minder mooi?
 12. Denk je dat je nog een boek over hetzelfde thema wilt lezen?
 13. Hoe loopt het boek af? Vonden je dit een passend einde voor dit boek? Was het einde voorspelbaar of niet verrassend?
 14. Geef het boek, wat betreft de hierboven besproken elementen, een cijfer van 1 tot 10.
 15. Is het een verhaal dat in de realiteit heeft plaatsgevonden of zou kunnen plaatsvinden?
 16. Gaat het boek over iets wat je herkent of wat je zelf hebt meegemaakt?
 17. Heeft de tijd waarin het boek zich afspeelt invloed op de manier waarop de gebeurtenissen zich afspelen?
 18. Welk beeld van de maatschappij straalt het boek uit?
 19. Behandelt het boek een actueel thema dat tegenwoordig in de belangstelling staat? Levert het een nieuwe kijk op het thema?
 20. Valt er iets op aan de man-vrouwverhoudingen in het boek?
 21. Is het hele boek in dezelfde stijl geschreven of vermengt de auteur verschillende stijlen? Wat is het effect van de manier van schrijven?
 22. Hoe zou je de stijl omschrijven? Bijvoorbeeld: hoogdravend, eenvoudig, poëtisch, zakelijk, etc.
 23. Past de stijl bij het onderwerp en het thema van het boek? Waarom?
 24. Is het boek geschreven in een taal die afwijkt van de gewone omgangstaal, of niet?
 25. Viel het taalgebruik in het boek op? Zo ja, in welke zin? Werden je verrast door mooie formuleringen, of ergerde je je juist aan de gehanteerde taal? Zijn je tijdens het lezen woorden of zinnen opgevallen die je juist mooi, of juist lelijk, vond?
 26. Speelt de auteur in dit boek met de taal? Zo ja, zijn de woordspelletjes grappig?
 27. Zag je het verhaal tijdens het lezen voor je ogen gebeuren?
 28. Wat valt op aan de omslag van het boek?
 29. Is het boek prettig leesbaar? Hoe komt dat?
 30. Staan er illustraties in? Zo ja, wat valt daarover te zeggen?
 31. Nodigt de flaptekst uit tot lezen?
 32. Zou je iemand aanraden dit boek te lezen? Waarom (niet)?
 33. Wie denk je dat dit boek mooi of interessant zou vinden? En wie niet?
 34. Denk je dat je dit boek nog eens zult lezen? Waarom (niet)?
 35. Ik vond dit boek (kies uit de onderstaande punten):

 Niet te lezen : 0 punten / Heel slecht : 2 punten / Vrij slecht : 4 punten / Zozo : 5 punten / Vrij goed : 6 punten /  Heel goed : 8 punten / Ontzettend goed : 10 punten