Onze Top 3 / 2017

Het is december. De maand van de lijstjes. Wij staan daar deze maand ook bij stil staan. Elk lid van onze club heeft een lijstje met zijn beste boeken ingestuurd.
De keuze is niet beperkt gebleven tot de door onze Leesclub gelezen boeken. Iedereen heeft zijn eigen voorkeur kunnen opgeven. 
Hieronder de individuele keuzes: 

Arie vd H    
1 David van Reijbrouck Congo
2 Tolstoj Anna Karenina
3 Bernlev Hersenschimmen
Arie van R    
1 Benedict Wells Het einde van de eenzaamheid
2 Stefan Hertmans De bekeerlinge
3 Alex Boogers Alleen met de Goden 
Ed    
1 Philip Roth Het complot tegen America
2 Alex Boogers Alleen met de Goden 
3 Cees Nootenboom Rituelen
Eric    
1 Paul Auster 4321
2 Gabriel Garcia Marquez Liefde in tijden van cholera
3 Benedict Wells Het einde der eenzaamheid
John    
1 Alfred Birney  De Tolk van Java
2 Faradi Khalaf Het meis dat van IS won
3 Gianluigi Nuzzi De Kruistocht
Peter    
1 Alexander Munninkhof De stamhouder
2 Joseph Roth De honderd dagen
3 Yuval Noah Harari Sapiens
Pierre    
1 Hubert Lampo De komst van Joachim Stiller
2 Maarten Toonder De bovenbazen  (*)
3 Hella Haase Heren van de Thee
René    
1 Ferninand Bordewijk Karakter
2 Tommy Wieringa Dit zijn de namen
3 John Williams Stoner
     
  * (“Op fel-realistische wijze wordt de platte levenstrant van het rapaille in al zijn geledingen bloot gewoeld; zodat de nobele beginselen waarop onze beschaving stoelt door een siddering worden aangetast. Nochtans is de lezing onthullend voor de meer voorname lezer. Men diene het werk echter niet aan jonge lieden in handen te geven (..)”)